Wednesday, January 7, 2009

Berkaitan 10 MuharramPUASA ASYURA Disalin dari Majalah As-Sunnah edisi 03/V/1421H-2001M

Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Sejarah dan keutamaan Puasa Asyura

Sesungguhnya hari Asyura (10 Muharram) meski merupakan hari bersejarah dan
diagungkan, namun orang tidak boleh berbuat bid’ah di dalamnya. Adapun yg
dituntunkan syariat kepada kita pd hari itu HANYANYAH BERPUASA, dengan dijaga
agar jangan sampai tasyabbuh dengan orang Yahudi.

“Orang-orang Quraisy biasa berpuasa pd hari asyura di masa jahiliyyah,
Rasulullah pun melakukannya pd masa jahiliyyah. Tatkala beliau sampai di
Madinah beliau berpuasa pd hari itu dan memerintahkan umatnya utk berpuasa.”
(HSR Bukhari 3/454, 4/102, 244, 7/ 147 Muslim 2/792, dll)

“Nabi tiba di Madinah, kemudian beliau melihat orang2 Yahudi berpuasa pd hari
asyura. Beliau bertanya:”Apa ini?” Mereka menjawab:”Sebuah hari yg baik, ini
adlh hari dimana Allah menyelamatkan Bani Israil dr musuh mereka, mk Musa
berpuasa pd hari itu sbg wujud syukur. Maka beliau rasulullah menjawab:”Aku
lebih berhak thd Musa drpd kalian(Yahudi), mk kami akan berpuasa pd hari itu
sbg bentuk pengagungan kami thd hari itu.” (HSR Bukhari 4/244, 6/429)

“Rasulullah ditanya ttg puasa Asyura, beliau menjawab:”Puasa itu bias
menghapuskan dosa2 kecil pd thn kemaren.”(HSR Muslim 2/818-819)

Cara Berpuasa di Hari Asyura

1. Berpuasa selama 3 hari tgl 9, 10, dan 11 Muharram

Berdsrkan hadits Ibnu Abbas yg diriwayatkan oleh Imam Ahmad dng lafadz
sbgmana telah disebutkan oleh Ibnul Qayyim dlm al-Huda dan al-Majd Ibnu
Taimiyyah dlm al-Muntaqa 2/2:

“Selisihilah orang yahudi dan berpuasalah sehari sebelum dan setelahnya.”

Dan pd riwayat ath-Thahawi menurut penuturan pengarang al-Urf asy-Syadzi:

“Puasalah pd hari Asyura dan berpuasalah sehari sebelum dan setelahnya dan
jnglah kalian menyerupai orang Yahudi.”

Namun di dlmnya sanadnya ada rawi yg diperbincangkan. Ibnul Qayyim berkata
(dlm Zaadud Ma’al 2/76):”Ini adlh derajat yg paling sempurna.” Syaikh Abdul Haq
ad-Dahlawi mengatakan:”Inilah yg Utama.”

Ibnu Hajar did lm Fathul Bari 4/246 juga mengisyaratkan keutamaan ini. Dan
termsk yg memilih pendapat puasa 3 hari tsb adalah asy-Syaukani (Nailul Authar
4/245) dan Syaikh Muh Yusuf al-Banury dlm Ma’rifus Sunan 5/434.
Namun mayoritas ulama yg memilih cara ini adl lebih dimaksudkan utk berhati2.
Ibnul Qudamah did lm al-Mughni 3/174 menukil pendapat Imam Ahmad yg memilih
puasa 3 hari pd saat timbul kerancuan dlm menentukan awal bulan.

2. Berpuasa tgl 9 10 Muharram

Mayoritas Hadits menunjukkan cara ini:

Rasulullah berpuasa pd hari asyura dan memerintahkan berpuasa. ?Para shahabat
berkata:"Ya Rasulullah, sesungguhnya hari itu diagungkan oleh Yahudi.” Beliau
bersabda:”Di thn depan insyaAllah kita akan berpuasa pd tgl 9.”, tetapi sebelum
datang thn depan Rasulullah telah wafat.” (HSR Muslim 2/798)

Dlm riwayat lain:”Jk aku masih hidup pd thn depan, sungguh aku akan
melaksanakan puasa pd hari kesembilan.”(HSR Muslim 2/798; Ibnu Majah, Ahmad,
Tabrani dll)

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dlm Fathul Baari 4/245 :”Keinginan beliau utk
berpuasa pd tgl 9 mengandung kemungkinan bahwa beliau tdk hanya berpuasa pd tgl
9 saja, namun juga ditambahkan pd hari kesepuluh. Kemungkinan dimaksudkan utk
berhati2 dan mungkin juga utk menyelisihi kaum Yahudi dan Nashara, kemungkinan
kedua inilah yg lebih kuat, yg itu ditunjukkan sebagian riwayat Muslim:

“Dari ‘Atha’, dia mendengar Ibnu Abbas berkata:”Selisihilan Yahudi,
berpuasalah pd tgl 9 dan 10.” (Abdurrazaq, Thahawi, Baihaqi, dll)

3. Berpuasa pd tgl 9 10 atau 10 11 Muharram

“Berpuasalah pd hari asyura dan selisihilah orang Yahudi, puasalah sehari
sebelumnya atau sehari setelahnya.”(Hadits DHOIF, riwayat Ahmad, Ibnu
Khuzaimah, Thahawi)

Hadits marfu’ ini tdk shahih krn ada 3 illat (cacat):
- Ibnu ABi Laila, lemah krn hafalannya buruk.
- Dawud bin Ali bin Abdullah bin Abbas, bukan hujjah
- Perawi sanad hadits tsb scr mauquf lebih tsiqah dan lebih hafal
drpd perawi jalan/sanad marfu’

Jd hadits diatas Shahih scr mauquf sbgmana dlm as-Sunan al-Ma’tsurah karya
As-Syafi’I no 338 dan Ibnu Jarir ath-Thabari dlm Tahdzibul Atsar 1/218.

Ibnu rajab berkata (Lathaiful Ma’arif hal 49):”Dlm sebagian riwayat
disebutkan ATAU SESUDAHNYA mk kata ATAU disini mungkin krn keraguan dari perawi
atau memang menunjukkan kebolehan….”

Al-Hafidz berkata (Fathul Baari):”Dan ini adl akhir perkara Rasulullah,
dahulu beliau suka menyocoki ahli kitab dlm hal yg tdk ada perintah, lebih2
bila hal itu menyelisihi orang2 musyrik. Maka setelah fathu Makah dan Islam
menjd termahsyur, beliau suka menyelisihi ahli kitab sbgmn dlm hadits shoheh.
Mk masalah puasa asyura termsk dlm hal itu. Mk pertama kali beliau menyocoki
ahli kitab dan berkata:”Kami lebih berhak atas Musa drpd kalian.”, kemudian
beliau menyukai menyelisihi ahli kitab, mk beliau menambah sehari sebelum ATAU
sesudahnya utk menyelisihi ahli kitab.”

Ar-Rafi’I berkata (at-Talhish al-Habir 2/213):”berdskan ini, seandainya tdk
berpuasa pd tgl 9 mk dianjurkan utk berpuasa pd tgl 11.”

4. Berpuasa pd tgl 10 Muharram saja

Al-Hafidz berkata (Fathul Baari):”Puasa asyura mempunyai 3 tingkatan, yg
terendah berpuasa sehari saja, tingkatan diatasnya ditambahpuasa pd tgl 9, dan
tingkatan diatasnya ditambah puasa pd tgl 9 dan 11. Wallahu a’lam.”


Bid’ah2 di hari asyura’


Shalat dan dzikir2 khusus, sholat ini disebut dng sholat asyura
Mandi, bercelak, memakai minyak rambut, mewarnai kuku, dan menyemir rambut.

Membuat makanan khusus yg tdk seperti biasanya.
membakar kemenyan.
Sersusah2 dlm kehausan dan menampakkan kesusahannya itu.
Doa awal dan akhir tahun yg dibaca pd malam akhir tahun dan awal tahun
(majmu’ Syarif)
Menentukan berinfaq dan memberi makan orang2 miskin
Memberi uang belanja lebih kpd keluarga.
As-Subki berkata (ad-Din al-Khalish 8/417):”Adapun pernyataan sebag orang yg
menganjurkan setelah mandi hari ini (10 Muharram) utk ziarah kpd orang alim,
menengok orang sakit, mengusap kepala anak yatim, memotong kuku membaca
al-Fatihah seribu kali dan bersilaturahmi mk TDK ADA dalil yg menunjukkan
keutamaan amal2 itu jk dikerjakan pd hari asyura. YG BENAR amalan2 ini
diperintahkan oleh syariat di setiap saat, adapun MENGKHUSUSKAN di hari asyura
mk hukumnya adlah bid’ah.”

Perhatikan!!

Hadits :”Barangsiapa memberi kelonggaran pd hari asyura, niscaya Allah akan
memberikan kelonggaran kpdnya sepanjang tahun.”

Hadits diatas adlh BATHIL. Imam Ahmad berkata:”Hadits ini tdk sah/bathil.”

Hadits : “Barangsiapa mandi dan bersuci pd hari asyura mk tdk akan sakit di
tahun itu kecuali sakit yg menyebabkan pd kematian.”

Hadits diatas adalah Palsu, buatan para pembunuh Husain.

Hadits : “Barangsiapa bercelak dng batu ismid di hari asyura mk matanya tdk
akan pernah sakit selamanya.”

Mk ulama seperti Ibnu Rajab, az-Zakarsyi dan as-Sakhawi menilai hadits diatas
adlah maudhu’/palsu.

Demikianlah sedikit pembahasan tentang hari asyura’. Semoga kita biasa
mengamalkan sunnah dan meninggalkan bid’ah. Amin.


http://www.mail-archive.com/assunnah@yahoogroups.com/msg14006.html

________________________________________


Imam al-Ghazali menyebut dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub bahawa pada tarikh tersebut:

(1) Terbunuhnya Sayyidina Hussain (cucu Nabi) di Karbala'.

(2) Diterima taubat Nabi Adam a.s.

(3) Dicipta Adam a.s.

(4) Dimasukkan Adam a.s ke dalam syurga.

(5) Dicipta arasy, Kursi, langit, matahari, bulan, bintang-bintang.

(6) Dilahirkan Nabi Ibrahim a.s.

(7) Selamat Nabi Ibrahin daripada api Namrud.

(8) Selamat Musa dan pengikutnya.

(9) Lemas Firaun.

(10) Dilahirkan Nabi Isa a.s.

(11) Diangkat Nabi Isa kelangit.

(12) Diangkat Nabi Idris ke langit.

(13) Mendaratnya kapal Nabi Nuh dengan selamat di atas bukit Judy.

(14) Nabi Sulaiman diberi kerajaan yang besar.

(15) Dikeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan Nun.

(16) Nabi Ya'kub dapat melihat kembali selepas daripada menjadi buta.

(17) Dikeluarkan Nabi Yusuf daripada telaga buta.

(18) Disembuhkan Nabi Ayyub daripada penyakitnya.

(19) Hujan yang pertama turun dari langit kebumi.

Wallahu A'lam.

http://www.tranungkite.net/lama/c03/teladan383.htm0 comments: